Rekonstrukce střech

Rekonstrukce střech - Jak přistupujeme k vaší zakázce

1. Analýza současné situace

Nejprve odborně posoudíme stav současné střechy. Jedním z velkých problémů dnes je napadení tesařské konstrukce hmyzem, jako je tesařík, červotoč apod. Pokud situace dovolí je možno tento hmyz odstranit chemickými přípravky jako je LIGNOFIX apod. Důležitý je stav napadení, aby v budoucnu nedošlo k opětovnému “probuzení” brouka a opětovnému napadání krovu. Hmyz rapidně snižuje životnost naší střechy a proto je v případě rekonstrukcí střešních plášťů udělat zásadní rozhodnutí – nový krov ANO či NE?


2. Sestavení variant rekonstrukce, vypracování cenové nabídky

Na základě zhodnocení stávající situace pro vás vypracujeme varianty řešení, tzn. cenovou nabídku v případě realizace nového krovu, v případě nezbytných tesařských oprav, popř. naceníme různé krytiny vhodné pro pokládku na vaší střeše. Cenové nabídky vždy zpracováváme jako položkový rozpočet, kde přesně vidíte náklady na jednotlivé materiály a práci. Cenovou nabídku můžete snížit o práce, které jste schopni zajistit svépomocí.


3. Výběr krytiny, klempířských prvků, doplňků atd.

Po vypracování cenové nabídky máte možnost si vybrat z variant krytin a prvků, které jsme doporučili pro Vaši střechu. Dnes je na trhu mnoho firem, které se specializují na výrobu produktů pro šikmé střechy a proto určitě nebude vybírat např. pouze ze 2 variant. Stačí si pouze vybrat a poté již vše nechat na nás.


4. Podepsání smlouvy o dílo

V případě výběru dochází k podepsání smlouvy o dílo, kde jsou detailně stanoveny veškeré náležitosti vztahující se k investici, stanovení termínů realizace a veškerých podrobností.


5. Demontáž staré krytiny

S demontáží souvisí zároveň odvoz sutě, dále demontáž starých klempířských prvků, laťování a celkové odhalení krovu. Důležité je, aby demontáž probíhala co nejrychleji a zbylo co nejvíce času na ostatní práce, které jsou nutné k opětovnému zakrytí střešního pláště a nepřekvapilo nás špatné počasí. S demontáží souvisí odvoz sutě, kterou pro Vás samozřejmě také zajistíme.


6. Tesařské opravy

Po demontáži staré střešní krytiny se “ukáže” krov a skutečný stav. Vždy se snažíme o maximální zhodnocení při prvotní schůzce a prvotním vypracováváním variant rekonstrukce, nicméně ze zkušenosti víme, že většinou se ještě objeví drobné opravy, které je nutné realizovat před samotným pokračováním v další práci.


7. Impregnace krovu

Po nutných tesařských opravách krov naimpregnujeme přípravky, které používáme již dlouhou dobu a s jejich účinností máme zkušenosti. Jedná se především o LIGNOFIX. Barva impregnace může býti červená, popř. zelená, v podstatě nehraje roli, barva je do impregnace přidána pouze z důvodu, abychom viděli, která místa jsou již impregnovaná a která dosud ne.


8. Laťování

Po impregnaci dochází k novému nalaťování. Latě se používají o rozměrech 6 x 4 cm, nebo 5 x 3 cm, vše záleží na výběru krytiny. Latě jsou již tlakově impregnované proti dřevohmyzu, který by je mohl v budoucnu napadnout.


9. Pokládka nové krytiny

Po nalaťování dochází k pokládce nové vhodně vybrané krytiny, kterou váš původní krov unese a váš dům příliš nezatíží.


10. Montáž doplňků

Montáž střešních oken, montáž nášlapných plošin, anténních tašek, odvětrávacích prvků apod.


11. Klempířské práce

Veškeré klempířské práce provádí naši kvalifikovaní zaměstnanci. Pracujeme především s těmito materiály: pozink, titanzinek, měď. Dále nabízíme například lakované pozinkové plechy Lindab a Ruukki, lakované hliníkové plechy Prefa, nerezovou klempířskou ocel a další.


12. Předání díla

Po dokončení veškerých prací, které byly předem smluvně stanoveny, dochází k předání díla. Sepisuje se protokol o předání. Záruku na prováděné práce poskytujeme v délce 36 měsíců. Záruky na materiál jsou dány od výrobce.


Nejčastější otázky při rekonstrukci:


a) Je nutno eternit ekologicky likvidovat?
Ano. Eternit obsahuje škodlivé látky jako je azbest, a z toho důvodu dnes ze zákona podléhá ekologické likvidaci. Vše od demontáže až po ekologickou likvidaci pro Vás zajistíme.


b) Je nutno krov impregnovat i po rekonstrukci v případě napadení červotočem, popř. jiným hmyzem?
Ano. První impregnaci provádíme při odhalení tesařské konstrukce, doporučujeme ovšem zákazníkům pravidelnou impregnaci v intervalu min. 1 za půl roku, vše záleží na stupni napadení broukem.


c) Potřebuji na rekonstrukci stavební povolení, oznámení popř. jiné povolení?
Ano. Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u těch stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nemění se způsob užívání stavby a nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby. Splněny musí být současně všechny tyto podmínky. Vzhledem k tomu, že krov nosnou konstrukcí je, bude jeho výměna podléhat stavebnímu povolení. Je na zvážení podat žádost o stavební povolení a zároveň ohlásit výměnu střešní krytiny (na tu postačí ohlášení) a do doby než bude stavební povolení vydáno započít s ohlášenými úpravami.


d) Mohu si vybrat na moji “novou” střechu jakoukoli krytinu?
Ne. Vždy je důležité zhodnotit stav krovu ze statického hlediska a na základě této analýzy vybírat vhodnou krytinu a vhodné zatížení krovu a domu. Důležitý je také sklon střechy pro výběr krytiny. Dnes se na trhu nabízí spousty produktů od několika výrobců a s výběrem vám odborně poradíme. Zároveň jsme pro Vás vypracovali zákaznický manuál pro šikmé střechy, který Vám pomůže se v produktech zorientovat, je zde vysvětlena funkce střešního pláště a pomůže Vám investovat Vaše prostředky maximálně efektivně.


f) Mohu zanechat staré laťování, nebo je vždy nutno znovu laťovat?
Ano i ne. V případě, že je laťování ještě v únosném stavu bylo by teoreticky možné ho zachovat, doporučujeme ovšem vždy laťovat znovu, protože vzhledem k investici, kterou provádíte, samotné laťování vám do kapsy již o moc hlouběji nesáhne a zajisté vám prodlouží životnost vaší střechy.Kde nás najdete?