Přivezena nová hranolovina a je skládána jeřábem.

Přivezena nová hranolovina a je skládána jeřábem.